Disclaimer

Disclaimer van StudioDen Bosch

StudioDen Bosch is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioDen Bosch, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioDen Bosch zijn verbonden. StudioDen Bosch is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioDen Bosch beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioDen Bosch is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioDen Bosch worden aangeboden. StudioDen Bosch garandeert niet dat de op StudioDen Bosch aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioDen Bosch garandeert ook niet dat de op StudioDen Bosch aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioDen Bosch garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioDen Bosch hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioDen Bosch is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioDen Bosch. U vrijwaart StudioDen Bosch voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioDen Bosch.